SUKCES KANCELARII SMM PRZY DORADZTWIE W JEDNYM Z WIĘKSZYCH PROCESÓW MBO W POLSCE

W ostatnich dniach spółka kontrolowana przez p. Igora Chalupca (obecnego CEO „RUCH” S.A.) przejęła – od funduszu Eton Park – kontrolę nad RUCH. Zespół Kancelarii SMM Legal (w składzie: prof. M. Mataczyński - Partner Zarządzający, r.pr. Wojciech Sikorski - Partner oraz Maksymilian Saczywko - Associate) miał przyjemność doradzać nabywcy przy transakcji.

 

Wróć